Kontakt

Vi tittar fortlöpande på nya fastighets- och markinvesteringar. Har du något du vill diskutera är du välkommen att kontakta oss.

Stefan Hansson

vd

Tomas Aksoy

Ekonomiansvarig

tomas@hanssongruppen.se
Tel: 0735-33 27 78

Holding AB Knut Hansson

Kungsportsavenyn 22
411 36 Göteborg
031 – 778 08 60
info@hanssonholding.se

org nr: 556660-6645

HOLDING AB KNUT HANSSON

Kungsportsavenyn 22 · 411 36 GÖTEBORG ·info@hanssonholding.se

Under construction..

Welcome to hanssonholding.se

This site has just opened so bare with me.