Fastigheter & Projekt

Via hel- och delägda bolag äger vi idag ca 15 000 kvm fastigheter i Göteborg- och Boråsregionen samt i Skåne och tittar fortlöpande på nya fastighets- och markinvesteringar.

Våra fastighetsinvesteringar sker via HanssonGruppen Invest AB

HOLDING AB KNUT HANSSON

Kungsportsavenyn 22 · 411 36 GÖTEBORG ·info@hanssonholding.se

Under construction..

Welcome to hanssonholding.se

This site has just opened so bare with me.