Fastigheter & Projekt

Via hel- och delägda bolag äger vi idag ca 15 000 kvm fastigheter i Göteborg- och Boråsregionen samt i Skåne och tittar fortlöpande på nya fastighets- och markinvesteringar.

Våra fastighetsinvesteringar sker via HanssonGruppen Invest AB

HOLDING AB KNUT HANSSON

Kungsportsavenyn 22 · 411 36 GÖTEBORG · Tel: 031-778 08 60