Då & Nu

1950


Byggmästaren Knut Hansson grundade Knut Hansson Byggnads AB. Från början bestod verksamheten mest av byggnation av tvåfamiljsvillor, då främst i östra Göteborg. Efter ett antal goda år med stabil tillväxt började bolaget att under åren 1962-1970 att bygga storhus i egen regi. Allt inom ramen av det så kallade miljonprogrammet. Den här byggnationen, samt inköp av två fastigheter under slutet av 70-talet, ledde till att bolaget 1985 hade 5 st hyresfastigheter med totalt 135 lägenheter.

1999–2005


Perioden med en omfattande expansion, i det då nystartade bolaget Fastighets AB Knut Hansson. Affärsidén var att sälja fastigheter i ytterområden och köpa ökad volym på marknadssäkra platser centralt för att nå skalfördelar. En hård satsning inleddes, och när expansionen avslutats ägde bolaget fastigheter med drygt 300 lägenheter.

2006


Holding AB Knut Hansson (i dagligt tal Hansson Holding) bildades som moderbolag i koncernen. Året därpå förvärvade HSB Göteborg samtliga aktier i Fastighets AB Knut Hansson (inkl. samtliga fastigheter i Göteborg).

Under samma period förvärvade Hansson Holding ett stort fastighetsbestånd i centrala Borås. Dessutom började företaget i större skala starta upp markutveckling samt kapital- och tillgångsförvaltning.

2010


De fastigheter som köptes 2007 avyttrades till HSB Göta. Senare samma år förvärvades ett nytt fastighetsbestånd, bestående av bostäder, kommersiella fastigheter och vård- och omsorgsenheter, samtliga i Boråsregionen.

Det här beståndet (ca 20 000 kvm) samägdes av Hansson Holding och Mölnlycke Fastighets AB i det nybildade bolaget Kollberg & Hansson Förvaltnings AB.

2014–2015


Dotterbolaget HanssonGruppen Borås AB förvärvar fastigheten Vulcanus 15. I Borås mera känt som Erlahuset.

Första etappen av kvarteret Rabban i centrala Simrishamn tas i bruk av hyresgäster 1 juni och nästa etapp är under projektering.

HOLDING AB KNUT HANSSON

Kungsportsavenyn 22 · 411 36 GÖTEBORG ·info@hanssonholding.se

Under construction..

Welcome to hanssonholding.se

This site has just opened so bare with me.