CSR

Självklart är vi med och visar vårt sociala engagemang.
Vi har valt att stödja följande projekt.

Anna & Enar Holmgren Foundation

En ideell förening med syfte att bygga upp folkrörelser i byar, främst i Zambia, där ekonomisk och social utveckling hindras av hög alkoholkonsumtion.

Grunden BOIS
Vi stödjer Grunden Bois sedan år 2000.

Vi vill ge förutsättningar för alla tjejer & killar som vill idrotta, i alla åldrar. Så många som möjligt ska kunna delta oavsett nivå på funktionsnedsättning och idrottskunnande.

Sjömarkens IF
Vi stödjer Sjömarkens IF med matchdräkter till flera lag, samt är med och utvecklar och finansierar konstgräsplan och läktare.
Erikshjälpen
Med barns drömmar som drivkraft vill Erikshjälpen vara med och förändra världen. Genom insatser för utbildning, hälsa samt trygghet och skydd ger de barn och unga runt om i världen hjälp och möjlighet att våga drömma om framtiden.
HOLDING AB KNUT HANSSON

Kungsportsavenyn 22 · 411 36 GÖTEBORG ·info@hanssonholding.se

Under construction..

Welcome to hanssonholding.se

This site has just opened so bare with me.