Hansson Holding är ett Göteborgsbaserat, familjeägt investmentbolag. Vi är främst verksamma inom fastigheter och mark.

Vi äger för närvarande fastighetsbestånd i Göteborgs- och Boråsregionen samt i Skåne. Ägandet innefattar också olika markområden för utvecklings- och byggprojekt. Vi förvärvar och förädlar även befintliga fastighetsbestånd.

HOLDING AB KNUT HANSSON

Kungsportsavenyn 22 · 411 36 GÖTEBORG ·info@hanssonholding.se

Under construction..

Welcome to hanssonholding.se

This site has just opened so bare with me.